Restauratie, Rijksmonument aan de Korn 12 in Dussen

Bij de start van de restauratie troffen we dit originele gebouw aan zonder een aansluiting voor gas, water of telefoon.

Er werd door de laatste bewoonster enkel in de keuken geleefd en er was wat stroom in het voorhuis voor verlichting.

Het water moest achter getapt worden. Vervarming gebeurde door de grote haardpartij in de keuken en er werd nog in één van de bedsteden geslapen. De boerderij uit 1880 werd voor instorten behoed doordat de schuur volgeladen was met hooi en stro, waarop de kap van het gebouw bleek te rusten. Ir. Frank Ruiter uit Almkerk heeft het restauratieplan opgesteld. Toen we hieraan begonnen moest de kap van het schuurgedeelte eerst helemaal onderstut  worden voordat gestart kon worden met leegruimen ervan. Doordat de opdrachtgevers zelf een groot deel van het werk wilden uitvoeren, zijn onze werkzaamheden grotendeels beperkt tot het wind- en waterdicht maken van het gebouw en het geven van advies bij de afbouw werkzaamheden.